Mediacja

Centrum Mediacji

Centrum Mediacji

 

Dzięki utworzonemu przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Centrum Mediacji umożliwiamy polskim i niemieckim przedsiębiorcom przeprowadzenie postępowania mediacyjnego i polubowne zakończenie sporu.

Nasze Centrum Mediacji zorientowane jest na rozwiązywanie sporów gospodarczych. Służy także wsparciem w zakresie sporów pracowniczych. Poza prowadzeniem postępowań mediacyjnych w sprawach indywidualnych angażujemy się również aktywnie na gruncie propagowania idei mediacji wśród firm uczestniczących w polsko-niemieckim obrocie gospodarczym.

Dlaczego Mediacja

Dlaczego Mediacja

 

Mediacja, czyli rozwiązanie dla tych, którzy chcieliby szybko, tanio i w sposób odformalizowany rozwiązywać spory z firmami z Niemiec.

Mediacja gospodarcza stanowi alternatywny w stosunku do postępowania sądowego sposób rozwiązywania sporów. Instytucja ta znajduje zastosowanie tak w sporach pomiędzy przedsiębiorcami, jak też powstałych w ramach danego przedsiębiorstwa. Pozwala ona także na oszczędność czasu i kosztów w porównaniu z procesem, zaś takie jej cechy jak odformalizowana procedura oraz poufność odpowiadają w pełni wymogom obrotu gospodarczego.

Istotą mediacji jest to, że nie ma tu zwycięzców, ani przegranych. To same strony przy wsparciu profesjonalnego mediatora podejmują starania w celu zażegnania konfliktu oraz wypracowania satysfakcjonującego je kompromisu. Fakt, iż rozstrzygnięcie sporu jest wynikiem uzgodnień stron, nie zaś arbitralnie narzuconą decyzją organów władzy stwarza realne perspektywy kontynuowania współpracy pomiędzy stronami w przyszłości. Dodatkową zaletą tej formy rozwiązywania sporów, jest możliwość prowadzenia mediacji w każdym stadium konfliktu, także na etapie toczącego się w danej sprawie postępowania sądowego.

Regulamin

Regulamin

Klauzula Mediacyjna

Klauzula Mediacyjna

Proponujemy Państwu zamieszczanie w umowach poniższej klauzuli mediacyjnej:

"W przypadku sporu wynikającego z wykładni i/lub wykonania niniejszej umowy lub w związku z nią strony postanawiają, przed wszczęciem postępowania sądowego lub arbitrażowego, prowadzić negocjacje w celu jego rozwiązania zgodnie z Regulaminem Mediacyjnym Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie."

Jej brak nie oznacza jednak wyłączenia możliwości rozwiązania konfliktu na drodze mediacji gospodarczej. Inicjatywa jednej ze stron sporu jest wystarczająca aby mediator podjął działania zmierzające do nakłonienia drugiej strony do wzięcia udziału w postępowaniu mediacyjnym.

Gdzie stosować mediację

Gdzie stosować mediację

Mediacja ma charakter uniwersalny i może być stosowana zasadniczo we wszystkich rodzajach sporów:

  •          w sporach gospodarczych,
  •          w sporach pracowniczych,
  •          w sporach rodzinnych czy
  •          sprawach karnych.

Ważne linki

Eliza Oknińska
Prawo pracy, inkasso, europejskie postępowanie nakazowe
+48 22 53 10 562
+48 22 53 10 550
eokninska(at)ahk.pl