Mediacje

Centrum Mediacji

 

Dzięki utworzonemu przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Centrum Mediacji umożliwiamy polskim i niemieckim przedsiębiorcom przeprowadzenie postępowania mediacyjnego i polubowne zakończenie sporu.

Nasze Centrum Mediacji zorientowane jest na rozwiązywanie sporów gospodarczych. Służy także wsparciem w zakresie sporów pracowniczych. Poza prowadzeniem postępowań mediacyjnych w sprawach indywidualnych angażujemy się również aktywnie na gruncie propagowania idei mediacji wśród firm uczestniczących w polsko-niemieckim obrocie gospodarczym.

Eliza Oknińska
Prawo pracy, inkasso, europejskie postępowanie nakazowe
+48 22 53 10 562
+48 22 53 10 550
eokninska(at)ahk.pl