Mediacje

Dlaczego Mediacja

 

Mediacja, czyli rozwiązanie dla tych, którzy chcieliby szybko, tanio i w sposób odformalizowany rozwiązywać spory z firmami z Niemiec.

Mediacja gospodarcza stanowi alternatywny w stosunku do postępowania sądowego sposób rozwiązywania sporów. Instytucja ta znajduje zastosowanie tak w sporach pomiędzy przedsiębiorcami, jak też powstałych w ramach danego przedsiębiorstwa. Pozwala ona także na oszczędność czasu i kosztów w porównaniu z procesem, zaś takie jej cechy jak odformalizowana procedura oraz poufność odpowiadają w pełni wymogom obrotu gospodarczego.

Istotą mediacji jest to, że nie ma tu zwycięzców, ani przegranych. To same strony przy wsparciu profesjonalnego mediatora podejmują starania w celu zażegnania konfliktu oraz wypracowania satysfakcjonującego je kompromisu. Fakt, iż rozstrzygnięcie sporu jest wynikiem uzgodnień stron, nie zaś arbitralnie narzuconą decyzją organów władzy stwarza realne perspektywy kontynuowania współpracy pomiędzy stronami w przyszłości. Dodatkową zaletą tej formy rozwiązywania sporów, jest możliwość prowadzenia mediacji w każdym stadium konfliktu, także na etapie toczącego się w danej sprawie postępowania sądowego.

Eliza Oknińska
Prawo pracy, inkasso, europejskie postępowanie nakazowe
+48 22 53 10 562
+48 22 53 10 550
eokninska(at)ahk.pl