Mediacje

Klauzula mediacyjna

Proponujemy Państwu zamieszczanie w umowach poniższej klauzuli mediacyjnej:

"W przypadku sporu wynikającego z wykładni i/lub wykonania niniejszej umowy lub w związku z nią strony postanawiają, przed wszczęciem postępowania sądowego lub arbitrażowego, prowadzić negocjacje w celu jego rozwiązania zgodnie z Regulaminem Mediacyjnym Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie."

Jej brak nie oznacza jednak wyłączenia możliwości rozwiązania konfliktu na drodze mediacji gospodarczej. Inicjatywa jednej ze stron sporu jest wystarczająca aby mediator podjął działania zmierzające do nakłonienia drugiej strony do wzięcia udziału w postępowaniu mediacyjnym.

Eliza Oknińska
Prawo pracy, inkasso, europejskie postępowanie nakazowe
+48 22 53 10 562
+48 22 53 10 550
eokninska(at)ahk.pl