Ochrona prawna / Polityka cookies

Serwis www.ahk.pl
Zastrzeżenia prawne

Właścicielem i operatorem niniejszego serwisu jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska), z siedzibą w Warszawie (00-246), ul. Miodowa 14.

Materiały opublikowane w serwisie www.ahk.pl mogą być wykorzystywane pod warunkiem podania w nich źródła będącego pełną nazwą właściciela serwisu: Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska).

Wypowiedzi na forach dyskusyjnych otwartych w domenie ahk.pl prezentują osobiste opinie ich twórców. Opinie i twierdzenia zawarte w tych wypowiedziach nie są opiniami i twierdzeniami redakcji serwisu www.ahk.pl, ani administratora forum.

Redakcja serwisu www.ahk.pl przypomina, że wypowiedzi naruszające dobra osobiste mogą stanowić podstawę odpowiedzialności prawnej.

Redakcja serwisu www.ahk.pl rezerwuje sobie prawo usunięcia z forum wypowiedzi, której treść lub forma nasuwa podejrzenie, że może ona naruszać cudze dobra osobiste, lub która zawiera nieprawdziwe lub nieścisłe informacje o faktach.

Redakcja serwisu www.ahk.pl prosi osoby, których dobra osobiste zostały naruszone w wypowiedziach na forum, o pisemne zgłoszenie tej okoliczności. Redakcja, w razie stwierdzenia naruszenia dóbr osobistych, podejmie działania w celu usunięcia ich skutków, polegające na zamieszczeniu w serwisie www.proto.pl stosownego oświadczenia.

Dokumenty dostępne w serwisie www.ahk.pl Polska nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji oraz grafik skopiowanych ze strony www.ahk.pl. Publikowane informacje są uaktualniane okresowo, dlatego AHK Polska nie ponosi odpowiedzialności za aktualność dokumentów. AHK Polska nie ponosi również wobec nikogo odpowiedzialności za błędy lub braki w zamieszczonych informacjach ani za ewentualne działania, podjęte w oparciu o nie, ani za rezultaty ich użycia czy podjęte w oparciu o nie decyzje, ani za żadne szkody wynikłe z takich decyzji lub działań.

Korzystanie z dokumentów publikowanych w serwisie www.ahk.pl jest dozwolone pod warunkiem, że:

kopie opatrzone są informacją, że wszelki prawa autorskie należą do AHK Polska
dokumenty są wykorzystywane jedynie w celach informacyjnych, a nie handlowych,
dokumenty nie są kopiowane ani przesyłane dalej w innych sieciach komputerowych ani emitowane w innych mediach, nie wprowadzone zostaną żadne modyfikacje dokumentów. Korzystanie z dokumentów w innych celach jest zabronione oraz może pociągać za sobą konsekwencje prawne.

Wszelkie prawa nie objęte powyższą klauzulą są zastrzeżone.

Pozwolenie na korzystanie z dokumentów nie obejmuje projektu i układu graficznego serwisu www.ahk.pl. Projekt strony internetowej AHK Polska jest chroniony prawem i nie może być kopiowany w całości ani w części. Logo, grafika, i zdjęcia ze strony www.ahk.pl mogą być kopiowane i publikowane jedynie na podstawie wcześniejszej pisemnej zgody AHK Polska.

AHK Polska nie gromadzi danych osobowych użytkowników niniejszego serwisu, z wyjątkiem ograniczonego zakresu informacji w związku z wykorzystaniem tzw. „cookies” (tzn. małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia z niniejszym serwisem).

Zgodnie z treścią art. 24 ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy Państwa, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Dane te będą przetwarzane przez AHK Polska jedynie dla celów marketingowych i kontaktowania się z Państwem za pośrednictwem niniejszej strony oraz poczty elektronicznej, oraz, jeśli został podany numer telefonu i adres, telefonicznie i listownie. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawienia lub usunięcia.

Ze strony internetowej korzystają Państwo anonimowo. W przypadku korzystania z serwisu wymagającego podania danych osobowych pojawi się odpowiedni komunikat i zapytanie, czy chcą Państwo ujawniać swoją tożsamość.


Usługi Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu cywilnego. Informacje handlowe i oferty zamieszczone na naszej stronie internetowej dotyczą tylko i wyłącznie dwustronnie profesjonalnego obrotu handlowego (Business To Business). 


© Copyright by AHK Polska

W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszego serwisu posiada AHK Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa AHK Polska zawiera linki do innych stron www. Nie odpowiadamy za zgodność tych stron z przepisami prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Linkowanie do strony www.ahk.pl jest możliwe tylko przy wcześniejszej zgodzie ze strony AHK Polska. W innych przypadkach przekierowania na stronę www.ahk.pl są zabronione.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Miodowej 14, 00-246 Warszawa („Administrator”). 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Polsko Niemiecką Izbą Przemysłowo Handlową. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie uniemożliwi Administratorowi prowadzenie działalności marketingowej.

Polityka cookies


1.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu AHK Polska.

4.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;


5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


7.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.