Terminy

04.04.2016 - Warszawa

Warszawa, Szkolenie na Mediatora w Sprawach Cywilnych

Szkolenie na Mediatora w Sprawach Cywilnych Centrum Mediacji Lewiatan zaprasza na odpłatne 40-godz., kwalifikujące szkolenie na Mediatora w Sprawach... więcej

10.12.2015 - Warszawa

Warszawa, Praktyczne Seminarium Arbitrażowe przy Sądzie Arbitrażowym przy AHK Polska z wykładami wprowadzającymi Prof. Przemysława Drapały (ALK, JARA DRAPAŁA & PARTNERS) oraz Mec. Wojciecha Kowalewskiego (Siemens Polska) połączone z dyskusją

AHK Polska wraz z Programem dla Absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego UW i UJ  serdecznie zapraszają na Praktyczne Seminarium Arbitrażowe przy... więcej

22.09.2015 - Warszawa

”Mediacja jako nowoczesna i efektywna droga rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami”.

Konfederacja Lewiatan serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Mediacja - nowoczesna i efektywna droga rozwiązywania sporów pomiędzy... więcej

17.06.2015 - Warszawa

Czy wniesienie pozwu przed niewłaściwe forum arbitrażowe lub państwowe przerywa bieg terminu przedawnienia?

Spotkanie arbitrów i praktyków arbitrażu Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Celem spotkania jest wymiana... więcej

26.05.2015 - Warszawa

Czy warto się procesować przed sądem w Niemczech?

Śniadanie tematyczne dla radców prawnych, adwokatów, członków organów zarządzających, stron i potencjalnych stron procesów w Niemczech więcej

26.11.2014 - Warszawa

Warszawa, Spotkanie praktyków arbitrażu, Sąd Arbitrażowy przy AHK Polska

Temat spotkania: „Niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego jako przyczyna uchylenia wyroku sądu polubownego – analiza z perspektywy... więcej


+48 22 53 10 557
+48 22 53 10 600
wpisarek(at)ahk.pl